Osobní údaje

Narodil jsem se 3. 2. 1961 v malé malebné vesnici Hostětín, kde jsem se svými rodiči Josefem a Marií a dvěma bratry prožil krásné, pohodové dětství. Byl jsem vychováván v rodině s římskokatolickým vyznáním, v rodině, ve které víra a láska k bližním nebyly a nejsou jen pouhými slovy. Mí rodiče a sourozenci se nikdy neangažovali v jiné politické straně než „lidové“. Nejdříve to byla ČSL, nyní je to KDU-ČSL. Již na základní škole jsem tíhnul k technice, takže mé další kroky vedly na Střední odborné učiliště ve Slavičíně. Po absolutoriu tohoto učiliště jsem pokračoval v nastolené cestě a vystudoval VUT v Brně – fakultu strojní, obor automatizace řízení technologických procesů. V roce 1986, po vykonání povinné základní vojenské služby, jsem začal pracovat ve Vlárských strojírnách Slavičín jako technik, a to na pracovním místě odpovídajícím člověku, který rezolutně odmítl vstup do KSČ. V roce 1986 jsem se také oženil. S manželkou Janou, která pracuje ve společnosti MDP GEO s. r. o. v Luhačovicích, máme dvě děti, syna Pavla a dceru Vendulu, kteří již vystudovali VŠ a nyní pracují ve svých oborech.

Mé odmítnutí vstupu do KSČ stále vstupovalo do mého hodnocení v zaměstnání ve Vlárských strojírnách, a proto jsem přijal nabídku pracovat jako technik v Agropodniku Slavičín. Po „sametové revoluci" a začátku mých politických aktivit v Občanském fóru jsem se stal i s dalšími několika kolegy nepohodlným a z důvodu "organizačních změn a nadbytečnosti" musel Agropodnik opustit. Nastoupil jsem do zaměstnání na Městský úřad Slavičín, kde jsem pracoval do konce roku 2010.

Od roku 2011 pracuji ve VTÚ s.p., odštěpném závodě VTÚVM ve Slavičíně. Nejdříve jako výzkumně vývojový pracovník, pak manažer veřejných zakázek a nyní ředitel úseku ekonomicko provozního.

Životopis v datech

  • 1976 Základní škola v Bojkovicích
  • 1980 Střední odborné učiliště Slavičín, ukončeno maturitou
  • 1984 VUT FS Brno, obor ASŘTP (automatizované systémy řízení technologických procesů), ukončeno vysokoškolské vzdělání
  • 1991 člen KDU-ČSL
  • 1994-1998 Město Slavičín, zástupce starosty
  • 1998-2006 Město Slavičín, starosta
  • 2006-2010 Město Slavičín, místostarosta
  • 2011-nyní VTÚ s.p., odštěpný závod VTÚVM