Zář. 29, 2010

Jak je to s novou kaplí v Hrádku?

Je pravda, že se uvažuje o výstavbě nové kaple v Hrádku?

Ano, je připravován záměr na výstavbu kaple za Domy s pečovatelskou službou v Hrádku, za Říkou, u nově realizované cykloturistické stezky Slavičín . V roce 2006 bylo založeno občanské sdružení fyzických osob Výstavba kaple Slavičín, jehož cílem je stavebně technická příprava, realizace vlastní stavby a shromáždění finančních prostředků na výstavbu kaple Hrádku pomocí sponzorských aktivit. Je to nelehký cíl. Všichni, kteří se spolupodílíme na přípravě tohoto projektu, si přejeme, aby se to podařilo. Pokud Vás tato tématika zajímá více, naleznete bližší informace v novém čísle Pastýře v článku „Dáváním nikdy neztrácíme aneb podaří se nám postavit nová kaple v Hrádku?“ Tento článek a pohled na novou kapli je zveřejněn i na www.pavelstudenik.cz.

Pavel Studeník