Čec. 20, 2010

Ve Slavičíně bude TESCO

O výstavbě supermarketu ve Slavičíně se již mnoho namluvilo, napsalo a naslibovalo. Průběžně jsem vás informoval o aktivitách, které směřovaly k tomu, abychom i u nás mohli nakupovat potraviny za nižší ceny, za ceny, které jsou obvyklé v jiných městech, kde tyto řetězce působí. V současné době mohu zodpovědně říci, že supermarket ve Slavičíně bude, a že to bude TESCO. Stavba vznikne v místě velmi výhodném pro většinu obyvatel našeho města. Supermarket vyroste u čerpací stanice pohonných hmot v ulici Hrádecká. Developerská firma odkoupila část pozemků pro jeho výstavbu od soukromých majitelů. Odkup dalších pozemků, které jsou ve vlastnictví města, schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání 30. června 2010. Nyní se zpracovává projektová dokumentace a bude připravováno území pro výstavbu supermarketu. Samozřejmě nás všechny zajímá, kdy budeme moci nový supermarket ve Slavičíně navštívit. O odpověď jsem požádal člověka, který na tomto záměru usilovně pracuje. Je jím Ing. Zdeněk Pop, zástupce firmy FUERTES development, který řekl: „Když jsem se s panem místostarostou Pavlem Studeníkem poprvé setkal, byl jsem mile překvapen, jak krásné město Slavičín je a jsem rád, že můžeme ve Slavičíně výstavbu TESCA realizovat. Rádi bychom stavbu zahájili v jarních měsících příštího roku.“ Z odpovědi nám však nevyplývá, kdy bude stavba dokončena. Je obvyklé, že stavba takového rozsahu probíhá zpravidla 6 měsíců. Jistě bychom si přáli, aby to bylo dříve. Ale všichni víme, že vše má svůj čas, a že mnohé věci nejdou tak, jak bychom si přáli. Mohu však říci, že po celou dobu hledání odpovědi na vaši otázku: „Jak je to s výstavbou supermarketu ve Slavičíně?“, mě velmi mrzelo, že vám nemohu dát takovou odpověď, kterou jste ode mne očekávali. Jsem rád, že tomu tak dnes již není, že supermarket ve Slavičíně bude, a že to bude TESCO. Všem, kteří napomohli řešit tento investiční záměr, děkuji.

Pavel Studeník