Lis. 25, 2012

Prohlášení MO KDU-ČSL Slavičín ve věci skládky odpadů Slavičín - Radašovy

MO KDU-ČSL Slavičín na svém jednání dne 16.11.2012 projednala současnou situaci provozování skládky odpadů Slavičín - Radašovy a kompostárny a vyslovuje podporu k jejich řádnému provozování, a to za podmínky, že Město Slavičín:

  1. zabezpečí ve spolupráci s provozovatelem skládky a kompostárny jejich řádný provoz,

  2. bude realizovat taková technická opatření, která zamezí úniku škodlivých vod z tělesa skládky,

  3. přijme taková nápravná opatření, jež vytvoří řádný kontrolní mechanismus pro provoz skládky a kompostárny,

  4. neprodleně zajistí ukončení sanace 1. etapy skládky odpadů.

Pokud nebudou odstraněny nedostatky při provozu těchto zařízení, a to:

  • špatné ukládání odpadu na skládku a porušování provozního řádu skládky,

  • únik kontaminovaných vod do říky Lukšínky,

  • znečišťování ovzduší a šíření zápachu, které je způsobováno špatným ukládáním odpadu a nedostatečnou filtrací vzduchu v kompostárně

navrhne omezení provozu skládky Slavičín - Radašovy a přilehlé kompostárny.

 

Pavel Studeník