Říj. 8, 2010

Tisková zpráva KDU-ČSL k výstavbě supermarketu TESCO ve Slavičíně

Jedním z vážných témat našeho města považujeme zvýšení sortimentu zboží pro občany a snížení cen potravin. To bylo a je zakotveno v Programových cílech KDU- ČSL pro volby do Zastupitelstva města Slavičín v roce 2006 a 2010. S politováním musíme konstatovat, že dnes supermarket ve Slavičíně ještě postaven není. Zastupitelé zvolení za KDU-ČSL v čele s místostarostou Pavlem Studeníkem za podpory většiny zastupitelů města o to po celé volební období usilovali. Po mnoha jednáních a několika předložených variantách navržených pro výstavbu, se podařilo nalézt vhodnou lokalitu a souhlas majitelů pozemků, kteří dali projektu zelenou. Výsledek našeho snažení je dnes zřejmý. Developerská firma zpracovala investiční záměr na výstavbu supermarketu TESCO v ulici Hrádecká, na místě rodinného domu Boczáků. V současné době probíhají jednání, jejichž cílem je zajištění projektové dokumentace tak, aby začátkem příštího roku mohla být stavba zahájena. Po dohodě s novým majitelem nemovitosti byl na plot rodinného domu umístěn minibilboard KDU-ČSL s tématikou Levnější potraviny pro Vás, která není žádným planým slibem, ale realitou, ke které jsme za podpory všech zainteresovaných lidí přispěli.O stanovisko k tomuto tématu jsme požádali zástupce developerské firmy FUERTES development Zdeněka Popa, který realizaci přípravných prácí pro výstavbu TESCA zajišťuje. Místostarosta Pavel Studeník má jednoznačné zásluhy na tom, že vůbec nějaký supermarket ve Slavičíně bude. Všechny dosavadní pokusy, tak jak asi každý ví, skončily nezdarem. Když jsem se s panem místostarostou Studeníkem poprvé setkal, byl jsem mile překvapen, jak krásné město Slavičín je a jsem rád, že můžeme ve Slavičíně výstavbu TESCA realizovat. Rádi bychom stavbu zahájili v jarních měsících příštího roku.

Bližší informace o tomto záměru a snahách našich zastupitelů byly zveřejňovány v článcích: Ne všichni chtějí supermarket! (září 2010), Ve Slavičíně bude TESCO (srpen 2010), Tisková zpráva k výstavbě supermarket ve Slavičíně (prosinec 2008), Chceme mít ve Slavičíně supermarket? (srpen 2008) a jsou k dispozici na www.pavelstudeník.cz.

Pavel Studeník