Zář. 2, 2014

Pozvánka k volbám 2014

Jako bývalý místostarosta a starosta jsem měl vždy na srdci to, aby se vám v našem městě dobře žilo a abychom měli kolem sebe příjemné a krásné prostředí a mohli být na své město a místní části hrdí.

Pro nadcházející období považuji za prioritní, aby zvolení zástupci města aktivně vstoupili do vyhledávání investorů a usilovali o vznik nových pracovních příležitostí. Průmyslová zóna se sousedním vojenským areálem ve Slavičíně je pro tento záměr vhodným územím. K tomu nám mohou pomoci dotace v oblasti inovací, výzkumu a vývoji. Využijme této naší společné příležitosti!

Velmi důležité je nevylidňování slavičínského regionu. K tomu je nezbytným předpokladem, aby u nás žili, studovali a pracovali i mladí lidé. Zachování Gymnázia Jana Pivečky a Střední odborné školy Slavičín je jedním z nejdůležitějších předpokladů. Toto střední školství jsem vždy podporoval a podporuji. Nedopusťme, aby tomu bylo jinak!

Vytvoření podmínek pro slušný život seniorů, rodin s dětmi, zdravé životní prostředí, spravedlivou grantovou politiku, zajímavou kulturní nabídku, dobré sportovní podmínky, bezbariérové a upravené chodníky, bezpečné komunikace a upravenou zeleň považuji za důležitá témata, která trvale podporuji. Vážení spoluobčané, děkuji za každý Váš hlas, který dáte kandidátům, kteří budou usilovat o to, abychom žili v důvěryhodném a bezpečném městě s jasnou perspektivou.

Ing. Pavel Studeník
kandidátKDU-ČSL do Zastupitelstva města Slavičín

Pavel Studeník