Zář. 29, 2010

Ne všichni chtějí supermarket!

Nežli se dostanu ke komentáři k tomuto názoru, upřesním nejdříve informace k článku Ve Slavičíně bude TESCO, ve kterém jsem Vás informoval o výstavbě supermarketu v ulici Hrádecká a o našich snahách stavbu zahájit v jarních měsících příštího roku. Rovněž tak jsem se zmiňoval o přípravě projektové dokumentace, která dle investora probíhá s maximálním nasazením. Důkazem toho je i připravovaná demolice domu v místě realizace tohoto investičního záměru. Grafickým zákresem obchodního domu do reálné fotografie, který je na obrázku, Vám chceme představit, jak bude tato nová stavba vypadat. Nově se objevil dotaz, zda by nebylo vhodné v tomto místě vybudovat okružní křižovatku. Jistě je to zajímavý nápad, avšak problematika budování okružních křižovatek není jednoduchou záležitostí. Podléhá změně územního plánu a proto se domnívám, že je důležitější supermarket postavit dle předloženého návrhu a co nejdříve zde mít možnost nákupu, nežli čekat zase několik let na změnu územního plánu, který by řešil nový „kruháč“. Z dalších Vašich dotazů zaznívá otázka, jaký že to supermarket bude a co si zde budete moci koupit. Investor připravuje širokosortimentní prodejnu se zaměřením na potraviny a jednoduchou drogerii do velikosti 1000m2. Vzhledem k tomu, že stavba se bude realizovat v blízkosti Domů s pečovatelskou službou v Hrádku, budou zajištěna taková protihluková opatření, aby provoz tohoto obchodního centra neznepříjemňoval život sousedním obyvatelům. Diskutovaným tématem je i otázka výstavby supermarketu Albert u hotelu Slavičan. Mnozí již asi víte, že tento záměr se realizovat nebude. To však neznamená, že otázka výstavby další vstup obchodního řetězce je nereálný. O tom ale možná někdy příště. Dnes připravuje TESCO výstavba svého obchodního domu a to je pro nás, kteří podporujeme tento záměr, důležité. Setkal jsem se i s názorem, že obchod tohoto typu ve Slavičíně nepotřebujeme. Někteří ho ve městě nechtějí a jistě pro to mají své důvody. Nedokážu odhadnout, kolik lidí tento názor zastává. Chci jenom připomenout, že v mnoha i menších městech jsou již supermarkety postaveny a je věcí nás spotřebitelů, kterou nabídku upřednostníme a kam budeme chodit nakupovat. Důležité je, aby nabídka těchto služeb v našem městě byla. A zda ji lidé využije či nevyužije, je jenom jejich svobodná volba. A to přece k demokracii a tržnímu hospodářství nepochybně patří.

Pavel Studeník