Zář. 28, 2010

Dáváním nikdy neztrácíme aneb podaří se nám postavit nová kaple v Hrádku?

V životě každého z nás přicházejí okamžiky, kdy jsme postaveni před otázku, zda říci ano nebo ne. Vůči komu a za co máme být zodpovědní, co zvládneme a co je již nad naše síly. Není vůbec jednoduché nalézat odpovědi na tyto otázky. A nebylo to jistě vůbec jednoduché ani pro ty, kteří se před lety rozhodli hledat odpověď na otázku: „Jsme schopni a je v našich silách postavit kapli v Hrádku?“ Přes všechny tyto obavy bylo v roce 2006 založeno občanské sdružení fyzických osob „Výstavba kaple Slavičín – Hrádek“, jehož cílem je stavebně technická příprava, realizace vlastní stavby a shromáždění finančních prostředků na výstavbu kaple pomocí sponzorských aktivit. Je to nelehký cíl.

Zástupci sdružení mne požádali, abych vás seznámil se současným stavem přípravných prací. Stavbu chceme realizovat za Domy s pečovatelskou službou v Hrádku, za Říkou, u nově realizované cykloturistické stezky Slavičín - Hrádek. Pozemky pro výstavbu kaple daroval pan Josef Zemánek, manželé Kotrabovi a další majitelé dotčených pozemků. Pan Zemánek je dnes i předsedou sdružení. Za účinné pomoci manželů Mudrákových a po konzultacích s olomouckým arcibiskupstvím, panem arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem a po projednání a následném schválení Římskokatolickou farností Slavičín se nám společně podařilo vypracovat návrh, jak by měla kaplička vypadat. Následně byla provedena změna územního plánu města. V těchto dnech je zpracovávána projektová dokumentace pro stavební povolení. Byla uzavřena smlouva o dílo s projektantem, který nám byl doporučen arcibiskupstvím. Jistě víte, že zpracování projektové dokumentace není lacinou záležitostí. Zde se chci pozastavit a poděkovat paní Františce Bednářové, která nejenom že přišla s myšlenkou výstavby kaple, ale přispěla na ni finanční částkou, která bude použita na zaplacení části nákladů na zpracování projektové dokumentace. Na obrázku můžete vidět, jak bude kaple vypadat. Měla by být o velikosti rodinného domu, pro 50 sedících lidí a měla by mít všechny náležitosti stanovené arcibiskupstvím. V souladu s rozhodnutím pastorační rady a pana faráře Miroslava Strnada ze dne 16. 11. 2006 by měla být kaple po její výstavbě převedena římskokatolické církvi.

Než se tomu tak stane, a věříme, že za pomoci Boží se nám kapličku podaří postavit, je nutno nalézt odpověď na otázku, kterému světci bude kaplička zasvěcena. Některé návrhy již byly vysloveny. Budeme však rádi, když nám své náměty a návrhy zašlete, pokud možno do poloviny měsíce října 2010, a to buď e-mailem na pavelstudenik@pavel.studenik.cz, případně telefonicky na mobil 603 230 206, nebo mi je můžete předat osobně. Velkou neznámou zůstává otázka, zda se podaří získat dostatek finančních prostředků pro realizaci stavby. Pro tento účel se připravuje vyhlášení sbírky, která musí mít veškeré zákonné náležitosti stanovené krajským úřadem.

Rádi bychom vás v krátké době informovali o dalším postupu. Zveme Vás k realizaci toho společného díla a uvítáme, když nám budete svými zkušenostmi, modlitbou, prací a finančními prostředky nápomocni realizovat výstavbu kaple v Hrádku. A pokud si myslíte, že jsme na snahy lidí, kteří přišli za námi s otázkou výstavby kaple a chtěli něco darovat, měli říci NE, mohu odpovědět slovy Wilfrida Stinissena, autora  knihy I dnes je den Boží: „Dáváním nikdy neztrácíme. Co nás kdysi svazovalo a zotročovalo, promění se darováním v něco, co nás naopak otvírá a osvobozuje“.

Pavel Studeník