Pro. 29, 2011

Výstavba kaple v Hrádku

Zahajujeme sbírku na výstavbu kaple ve Slavičíně Hrádku. Výstavba je ve fázi přípravy projektové dokumentace a zahájení stavby je závislé na výši vybraných finančních prostředků. Kaplička bude umístěna vedle cyklostezky, naproti Domů
s pečovatelskou službou ve Slavičíně Hrádku a bude poskytovat 40 až 50 míst .
Pokud se chcete podílet na přípravě a výstavbě tohoto objektu obraťte se na členy sdružení:
„Výstavba kaple Slavičín, o.s.“ IČO 270 52 907,

  • p. Josef Zemánek – tel. 732 548 595
  • manželé Mudrákovi – tel. 775 709 773, 723 123 893
  • p. Marie Konečná – tel. 732 917 463
  • p. Ing. Pavel Studeník – tel. 734 602 731

Sbírku je možno provádět:
hotovostně event. na sbírkový účet č. 245743398/0300,
povoleno Krajským úřadem Zlín, odbor právní č. spisu KUSP 58038

Pavel Studeník