Srp. 25, 2014

Zahájili jsme stavbu Kaple sv. Ducha v Hrádku na Vlárské dráze

Od doby, kdy vznikla myšlenka postavit v Hrádku kapličku, uplynulo hodně času. Nebyl to však čas promarněný. Po výběru vhodného místa pro výstavbu kaple a výkupu pozemků, konzultacích s olomouckým arcibiskupstvím a slavičínským farním úřadem, se nám úspěšně podařilo připravit projektovou dokumentaci a získat stavební povolení. Výstavba Kaple sv. Ducha v Hrádku tak může začít.

Abychom mohli celý investiční záměr zabezpečit, založili jsme občanské sdružení „Výstavba kaple Slavičín“. Na výstavbu kaple byla současně vyhlášena sbírka pod číslem účtu 245743398/0300 (povolená Krajským úřadem Zlín, odbor právní č. spisu KUSP 58038).

Kaple bude sloužit pro bohoslužebné účely a společná setkání obyvatel nejenom pečovatelského domu a občanů Hrádku, ale i občanů Slavičína, zejména z přilehlé oblasti. Bude umístěna vedle cyklostezky, naproti Domů s pečovatelskou službou ve Slavičíně Hrádku. Kapacita kaple bude 40 až 50 míst na sezení. Po dohodě s odborníky z olomouckého arcibiskupství to bude moderní stavba s veškerým zázemím, které je u nových staveb vyžadováno. Byli bychom rádi, kdyby mohla sloužit i pro setkávání mladých lidí. Její umístění u cyklostezky k tomu dává dobré předpoklady.

V těchto dnech se připravuje první etapa stavebních prací. Nejprve budou vybudovány základy ve formě pilotů, které byly navrženy z důvodu umístění stavby v blízkosti koryta Říky. Tyto práce budou pokryty z finančních darů, které má občanské sdružení již k dispozici. Všem, kteří poskytli tyto finanční dary, děkujeme. Zároveň chceme, aby další práce pokračovaly až v okamžiku, kdy získáme další finanční prostředky.

Možná si mnozí z vás položí otázku, proč zahajujeme stavbu, když nemáme více peněz? Věříme, že s pomocí vás, našich dárců, farnosti a pomoci Boží a Ducha svatého, se nám společně podaří kapličku postavit. Možná to nebude tak rychle, jak bychom si mnozí přáli, ale pevně doufáme, že jednou tu kaplička stát bude a bude sloužit všem lidem dobré vůle.

Pokud se chcete připojit a podílet se na výstavbě kaple, neváhejte se obrátit přímo na členy našeho sdružení. Finanční dary můžete zaslat na výše uvedený účet, nebo je předat osobně na farním úřadě ve Slavičíně. Děkujeme za vaši pomoc.

Za občanské sdružení Ing. Pavel Studeník

Občanské sdružení „Výstavba kaple Slavičín“ ( IČO 270 52 907).
Číslo sbírkového účtu:
245743398/0300

p. Josef Zemánek, tel. 732 548 595
p. Stanislav Mudrák, tel. 723 123 893
p. Vlasta Mudráková tel. 775 709 773
p. Marie Konečná tel. 732 917 463
p. Františka Bednářová
p. Ing. Pavel Studeník, tel. 773 798 173

Pavel Studeník