Pro. 21, 2009

S novým logem a novými plány

vstupuje do nového roku 2010 obecně prospěšná společnost Luhačovské Zálesí, která vznikla v roce 2007 z iniciativy Mikroregionu Luhačovské Zálesí za účelem koordinace rozvoje 20 obcí regionu, ke kterým patří i město Slavičín. Dohromady mají více než 22 tisíc obyvatel, což vytváří průměrnou hustotu osídlení 106 obyvatel na 1 km2.

Naší důležitou aktivitou je činnost Místní akční skupiny Luhačovské Zálesí (MAS LZ), která funguje na principu LEADER a za spolupráce veřejného a soukromého sektoru se snaží zlepšovat podmínky v našem regionu. Jedná se o záměry, jimž jsme dali základ v letech 2008 a 2009, a to v rámci přípravy strategického plánu našeho mikroregionu, který jsme nazvali Luhačovské Zálesí - region zdraví, krásy a prosperity.

V závěru roku 2009 MAS LZ vyhodnotila žádosti z 1. výzvy v prioritách rozvoje cestovního ruchu pro podnikatelské subjekty a obnovu a rozvoj vesnic, zvýšení kvality občanského vybavení a služeb pro obce. Celkem bylo vybráno 12 projektů, které budou realizovány v průběhu roku 2010. Přidělená roční dotace za rok 2009 byla ve výši 8 097 566 Kč, přičemž celkový rozpočet podpořených projektů je přes 15 mil. Kč. Mezi úspěšné patří například projekt rekonstrukce agroturistického penzionu v obci Podhradí, stavební obnova budovy obchodu v Rudimově a mnohé další. Mezi podpořené projekty spadá rovněž projekt města Slavičín, který zahrnuje celkovou rekonstrukci autobusové zastávky na sídlišti Vlára a jejího blízkého okolí.

Vzhledem k velkému zájmu o tato témata se MAS rozhodla vyhlásit 2. výzvu. Termín podávání žádostí je stanoven na 7. – 27. ledna 2010. Předpokládáme rozdělení dalších finančních prostředků pro nové projekty dle Fiche 6 a 7. Bližší informace o této výzvě včetně podmínek, které je nutno dodržet při přípravě žádosti, naleznete na www.luhacovskezalesi.cz.

V současné době máme tým projektových manažerů a poskytujeme bezplatné dotační poradenství – od prvotního nápadu až po výběr vhodného dotačního programu, kompletní zpracování žádostí o dotaci do různých dotačních programů – studie proveditelnosti, osnovy projektů, analýzy nákladů a užitků, soulady se strategickými dokumenty apod. Tento tým je připraven realizovat různé vzdělávací semináře, přednášky a workshopy, administraci a management projektů, realizaci výběrových řízení a integrovaných rozvojových projektů v rámci regionu. Bude také nově poskytovat poradenské služby i fyzickým osobám při zateplování budov v rámci programu Zelená úsporám. Kontaktní místo bude v novém roce k dispozici i na MěÚ ve Slavičíně, v přízemí, dveře č. 208. Úřední hodiny jsou stanoveny na pondělí od 13:00 do 17:00 hodin. Informace zájemcům zde bude připraven poskytovat projektový tým v čele s RNDr. Romanem Kašparem (mobil 774 230 210) nebo se můžete obrátit na mne jako předsedu MAS LZ.

Tento tým zajišťuje i administraci agendy Mikroregionu Luhačovské Zálesí, připravuje projekty jak pro národní dotační programy (např. Program obnovy venkova MMR, EVVO Zlínského kraje aj.), tak pro programy z evropských dotací (např. operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Program rozvoje venkova ČR aj.). Aktuálně koordinuje projekt Partnerství pro rozvoj EVVO v Luhačovském Zálesí a projekt Trnková stezka – spolupráce MAS Vizovicko a Slušovicko, MAS Ploština a Luhačovské Zálesí.

A co je naším cílem? Z výše uvedených aktivit, které jsme realizovali v roce 2009, je to zejména pomoc při obnově a rozvoji regionu, koordinace rozvojových projektů na území Luhačovského Zálesí, vytváření specifické destinační oblasti s širokou produktovou nabídkou a její propagace s využitím jejího přírodního, kulturního, společenského a historického bohatství. Jsme připraveni podávat pomocnou ruku všem subjektům na území Luhačovského Zálesí při realizaci jejich rozvojových projektů a záměrů. Jsou to jistě ambiciózní cíle, přesto však věřím, že se nám mnohé z nich podaří uskutečnit.

Pavel Studeník